Currently browsing category

Rektorn har ordet

Tankar om valtider

REKTORN HAR ORDET På gymnasiet går vi i valtider. Niorna skall välja program, inriktning och skola. Vi som arbetar i …