Eleverna utforskar staden kollektivt och gör en klassresa 

Temadag klassresa i septembersolen och skolans elever gav sig ut i Göteborgs stad med kollektivtrafikens hjälp. Eleverna fick i grupper skapa en resrutt med diverse stopp vid hållplatser där var och en kunde berätta något om platsens betydelse i något valt perspektiv. En ögonöppnare?