Vill du skugga en elev?

Maila oss på skftekniskagymnasium@skf.com eller
ring rektor Camilla Alenäs 0705-371959.