Elevteam

Är du sjuk?  Är du villrådig inför din examen? Studera på högskola? Sabbatsår? Söka jobb?
Som elev har du rätt att få hjälp av de resurser vi presenterar nedan. Är du osäker? Tala med din klassledare.

Skolsköterska
Ylva Österberg
Feelgood Företagshälsovård AB
Tel: 031 337 33 76
ylva.osterberg@feelgood.se

Kurator
Eva-Karin Lundell
evakarin.lundell@gmail.com

Specialpedagog
Magnus Bergvall
magnusbergvall43@gmail.com

SYV (Studie- och yrkesvägledare)
Lars Nyström
lars.nystrom@isgr.se