Om individuella val

val
Alla elever på gymnasiet ska läsa individuella val om minst 200 poäng. På vår gymnasieskola erbjuds eleverna på Industritekniska programmet 1350 poäng i-valskurser. På Teknikprogrammet erbjuds eleverna 1100 poäng i-valskurser. Om en elev vill och orkar får eleven läsa alla i-valskurser som skolan erbjuder.
Då våra elever har möjlighet att välja till så många i-valskurser har vi tagit fram en rutin för individuellt val, samt hur du går tillväga om du vill ändra ditt val. Inför valtiden, omkring v 45 och 15, träffar klassledare och rektor berörda klasser för att presentera vilka kurser som erbjuds samt ge information om meritpoäng och behörighetskrav vid fortsatta studier. Val av språk görs i början av år 1 och under vårterminen i år 1 och 2. Blanketter för språkval, kursval och kursavbrott hittar du här nedan.

Valblankett kurs

 Avbrott kurs