Har du synpunkter på skolan?

Om du har synpunkter på skolan bör du omgående kontakta vår rektor Camilla Alenäs alternativt Huvudmannen (HR-direktör SKF Sverige AB) Fredrik von Elek.

Rektor
Camilla Alenäs
Tfn +46 (0)31 337 19 59
E-post: camilla.alenas@skf.com

HR-direktör
Fredrik von Elek
Tfn +46 (0)31 337 10 00 (Växel)
E-post: fredrik.von.elek@skf.com