Teknikcollege

Här har vi en film som beskriver tankarna bakom Teknikcollege.
Vi är en certifierad Teknikcollegeskola, för våra elevers trygghet.
Vad innebär det att vara en certifierad utbildning?

Teknikcollege är ett kompetenscentrum där företag, kommuner och utbildningsanordnare samverkar kring teknik och industri, utbildningsnivåer och behov för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. Genom Teknikcollege kvalitetssäkras utbildningar utifrån särskilda kriterier.

För dig som elev, innebär det att skolan samverkar med regionen, kommunen och arbetslivet för att utbildningen ska vara så uppdaterad och bra som möjligt. En styrgrupp bestående av representanter från SKF och universitetet ser till att skolan håller en hög utbildningskvalitet. Skolmiljön är anpassad för att stimulera till kreativitet och engagemang och passar alla elever. Skolämnena integreras med varandra och du får en sammanhållen skoldag utan schemakrockar. Dina lärare jobbar i team och du kommer att få lära dig att arbeta i grupp. Ditt gymnasiearbete gör du i ett verkligt projekt och du gör din praktik och kan sommarjobba på SKF. Det ger dig en arbetslivserfarenhet redan under dina gymnasieår.

När du tar din gymnasieexamen på SKF Tekniska Gymnasium och har 2 800 godkända poäng får du ett Teknikcollegediplom. Det är bra för ditt CV!

Här kan du läsa mer om Teknikcollege.