Skolans historia

EPOKER I INDUSTRISKOLANS HISTORIA

historiaw8

1937
Yrkesskola
4 år Mekanisk utbildning

historiaw7
1952 
Industriskola
4 år Mekanisk linje –
Produktions linje

historiaw51960
Industriskola
4 År Mekanisk linje-
Produktions linje
3 År Ritteknisk linje – Elektriker linje – Maskinteknisk linje

1963
Industriskola
3 år allmän mekanisk linje
R
itteknisk linje
Maskinteknisk linje
Elektriker linje
Rörmakar linje
Verktygsmakar linje

1973historiaw3
Industriskola
2 år        Verkstadsteknisk linje (inbyggd)
1 år (högre specialkurs)
Reparationsteknisk linje
Maskinteknisk linje

1979    
Industriskola
2 år Verkstadsteknisk linje (inhyrd)
1 år (högre specialkurs)
Reparationsteknisk linje
Maskinteknisk linje

1985  
Gymnasieskola
3 år (2Ve+2T, 2Et+2T)
(Företagsförlagd)
Styr- & Reglerteknisk linje
Verkstadsteknisk linje
Komvux – Gymnasieskolan – SKF)

1991
Gymnasieskola
3 år (Företagsförlagd)
Industriell Teknisk Linje (Elmek)

1993
Gymnasieskola
3 år (Företagsförlagd)
TPS, Tillverkningsteknisk gren

1994
Fristående
3 år Specialutformat program
Gymnasieskola historiaw1historiaw2