Personal

PERSONAL PÅ SKF Tekniska Gymnasium och L&D Sweden
Du når oss enklast via e-post. Skriv till: förnamn.efternamn@skf.com

Camilla Alenäs
Rektor
Telefon till Camilla: 0705 37 19 59

_____________________________________________________

 

Therese Almgren
Lärare i matematik och fysik
Telefon till Therese: 0703 70 23 87
_____________________________________________________

 

Jan-Erik Andersson
Klassledare för 2326 och lärare i CNC, CAD-CAM, Verkstadsämnen
Telefon till Jan-Erik: 0705 67 16 81
_____________________________________________________

Christin Bergström Larsson
Kurskoordinator, APL-samordnare, lärare i Människan i Industrin och produktionstekniska ämnen
Telefon till Christin: 0768 29 14 04
_____________________________________________________

 

Annika Boström
Learning enabler L&D Sweden
Telefon till Annika 0722  42 23 49

_____________________________________________________

Håkan Hellström
Klassledare för 2124, verkstadskoordinator och lärare i industritekniska ämnen.
Telefon till Håkan:  0703 89 25 05

_____________________________________________________

Erik Johansson
Lärare i praktisk ellära
Telefon till Erik: 0706 36 55 58

_____________________________________________________

MLJ

Marie-Louise Johansson
Klassledare för 2326 och lärare i svenska, religion, historia och samhällskunskap.
Telefon till Marie-Louise: 0730 63 29 28

_____________________________________________________

Mikael Lindhé
Lärare på L&D Sweden i bl a slipteknik och poleringutbildning.
Telefon till Mikael: 0705 37 24 05

_____________________________________________________

 

Mikael Lysmark
Lärare i el-och automationsämnen samt it-ansvarig
Telefon till Mikael: 0705 58 89 51

_____________________________________________________

 

Adam Madsen
Klassledare för 2124 och lärare i industritekniska ämnen samt datorstyrd produktion.
Telefon till Adam: 0724 50 38 53

_____________________________________________________

Alma Mervan
Lärare i CAD, matematik, teknik och produktutveckling.
Telefon till Alma: 0767 97 22 00

_____________________________________________________

 

Julio Mosele
Lärare i idrott
Telefon till Julio: 0760 62 86 82

_____________________________________________________

Jan Schüldt
Klassledare för klass 2225. Lärare i matte och teknik.

Telefon till Jan: 0722-12 33 93 

__________________________________________________

 

Edina Todorovac
Klassledare för klass 2225 och lärare i industritekniska ämnen.
Telefon till Edina: 0706 77 37 53

_____________________________________________________

 

Ulrika Wiklander
Biträdande rektor, internationell koordinator samt lärare i naturvetenskapliga ämnen.
Telefon till Ulrika: 0703 82 13 27

_____________________________________________________

 

Mattias Eklund
Lärare i matematik och fysik
Telefon till Mattias: 0722 17 65 45

__________________________________________________

 

Alexandra McGuinness
Lärare i svenska och engelska
Telefon till Alexandra: 0722  09 65 34

__________________________________________________

Ulrika Hultman 
Skoladministratör
Telefon till Ulrika: 0722-12 18 16

__________________________________________________

Eva-Karin Lundell
Kurator
evakarin.lundell@gmail.com

Magnus Bergvall
Specialpedagog
magnusbergvall43@gmail.com

Lars Nyström
SYV
nyaheducation@gmail.com

Skolsköterska
Vid behov och bokning av skolsköterska, kontakta rektor Camilla Alenäs.