Har du synpunkter på skolan?

Om du har synpunkter på skolan bör du omgående kontakta vår rektor Camilla Alenäs alternativt HR-direktören på SKF Sverige AB Peter Elmfeldt.

E-post: förnamn.efternamn@skf.com

Rektor
Camilla Alenäs
Tfn +46 (0)31 337 19 59

HR-direktör
Peter Elmfeldt
Tfn +46 (0)31 337 10 00 (Växel)