VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS

Välkommen på Öppet Hus!

Välkommen på Öppet Hus!
Träffa elever, lärare och rektor. Se dig omkring i våra lokaler och vår verkstad.

Lördag 19 november kl. 10-14

Torsdag 1 december kl. 17-19

Lördag 21 januari kl. 10-14

Byfogdegatan 4, i samma byggnad som Kristinedals Träningscenter.