Välkommen på öppet hus!

Vi har i år begränsat antalet platser p g a Covid-19. Varje ungdom kan därför bara ha med en medföljare (som också måste boka en egen plats.) OBS Det går bara att boka en tid per person. Boka din plats på
https://doodle.com/poll/pd9ate25bcnd8hai

Öppet hus:
Ons 4 november 2020
Lör 21 november 2020
Ons 27 januari 2021