Sjuk- & frånvaroanmälan

Sjukdom rapporteras till skolan varje dag, alternativt anmäls sjukskrivning under ett antal dagar. Läkarintyg fordras efter en vecka. Sjukanmälan sker till klassledare via sms eller telefon. Annan frånvaro skall anmälas i förväg och särskilda blanketter finns för detta i lärararbetsrummet. Ledighet upp till 5 dagar totalt beviljas av klassledaren därefter är det rektor som beslutar. Lärarnas rekommendationer spelar alltid stor roll, elevens studieresultat och övriga närvaro är av stor vikt för godkännandet.

Vid sjukanmälan eller annan frånvaro ska du alltid kontakta din klassledare:

Klassledare för åk 1 

Edina Todorovac
Tel: 0706-773753

Jan Schüldt
Tel. 0722-12 33 93

………………………………………………..

Klassledare för åk 2

Håkan Hellström
Tel: 0703-892505

Mikael Lysmark
Tel: 0705-588951

………………………………………………..

Klassledare för åk 3

Jan-Erik Andersson
Tel: 0705-671681

Marie-Louise Johansson
Tel: 0730-632928