Sjuk- & frånvaroanmälan

Sjukdom rapporteras till skolan varje dag, alternativt anmäls sjukskrivning under ett antal dagar. Läkarintyg fordras efter en vecka. Sjukanmälan sker till klassledare via sms eller telefon eller direkt till skolans expedition. Annan frånvaro skall anmälas i förväg och särskilda blanketter finns för detta i lärararbetsrummet. Ledighet upp till 5 dagar totalt beviljas av klassledaren därefter är det rektor som beslutar. Lärarnas rekommendationer spelar alltid stor roll, elevens studieresultat och övriga närvaro är av stor vikt för godkännandet.

Vid sjukanmälan eller annan frånvaro ska du alltid kontakta din klassledare:

Klassledare för år 1
Edina Todorovac
Tel: 0706 77 37 53

Helen Saxlöv
Tel: 0705 37 28 55

………………………………………………..

Klassledare för år 2
Erik Ivarsson
Tel: 0705 90 32 68

Patrik Axelsson
Tel:
0708 39 37 60

 ………………………………………………..

Klassledare för år 3 
Håkan Hellström
Tel: 0703 89 25 05

Tore Brogren
Tel: 0706 43 26 88