Sjuk- & frånvaroanmälan

Sjukdom rapporteras till skolan varje dag, alternativt anmäls sjukskrivning under ett antal dagar. Läkarintyg fordras efter en vecka. Sjukanmälan sker till klassledare via sms eller telefon. Annan frånvaro skall anmälas i förväg och särskilda blanketter finns för detta i lärararbetsrummet. Ledighet upp till 5 dagar totalt beviljas av klassledaren därefter är det rektor som beslutar. Lärarnas rekommendationer spelar alltid stor roll, elevens studieresultat och övriga närvaro är av stor vikt för godkännandet.

Vid sjukanmälan eller annan frånvaro ska du alltid kontakta din klassledare:

Klassledare för år 1

Edina Todorovac
Tel: 0706-773753

Mikael Lysmark
Tel: 0705-588951

………………………………………………..

Klassledare för år 2

Therese Almgren
Tel: 0703-702387

Annika Boström
Tel: 0722-422349

………………………………………………..

Klassledare för år 3 

Håkan Hellström
Tel: 0703-892505

Jan-Erik Andersson
Tel: 0705-671681