Praktik

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
På skolan har vi en kombination av teoretiska och praktiska yrkesinriktade kurser. I båda programmen ingår 17 veckor APL, det vill säga praktiskt arbete som genomförs på SKF. Eleverna har APL under år 2 och år 3. I tvåan genomför eleven 4 veckor APL varje termin här på SKF i GöteborgUnder trean finns möjlighet att göra sin APL utomlands.
Utlandspraktik
Vi har under åren erbjudit APL under 9 veckor vid SKF-anläggningar i bland annat Tyskland, Österrike, Storbritannien och Polen. Vi erbjuder också 4 veckor APL i Kina respektive Indien i kombination med 5 veckor APL i Sverige.

Vår utlandspraktik är ett mångårigt samarbete med Universitets och Högskolerådets projekt ERASMUS+ som finansieras av EU. Utlandspraktiken tillför ytterligare en dimension till elevernas kunskap om arbetslivet och får våra elever att växa, då de lär sig att fungera i ett internationellt sammanhang.