Praktik även utomlands


På skolan har vi en kombination av teoretiska och praktiska yrkesinriktade kurser. I programmen ingår 17 veckor APL (Arbetsplatsförlagd lärande), praktiskt arbete som genomförs på SKF. Eleverna har APL under år 2 och år 3. I tvåan genomför eleven 4 veckor APL varje termin här på SKF i Göteborg. Många av våra elever i år 3 får också chansen att praktisera utomlands. Vi har under åren erbjudit APL under 9 veckor vid SKF-anläggningar i band annat Tyskland, Österrike, Storbritannien och Polen. Vi erbjuder också 4 veckor APL i Kina resp Indien i kombination med 5 veckor APL i Sverige. Vår utlandspraktik är ett mångårigt samarbete med Universitets och Högskolerådets projekt ERASMUS+ som finansieras av EU.

Utlandspraktiken tillför ytterligare en dimension till elevernas kunskap om arbetslivet och får våra elever att växa, då de lär sig att fungera i ett internationellt sammanhang.

Här är länken till vår APL-app:
https://apl.wlapp.se/project/57531523949207