Vår skola

Framtiden behöver kreativa och självständiga tekniker och den utbildar vi för – och för att ge ungdomar en bra grund att stå på! Grunden är en utbildning som ger både högskolebehörighet och yrkesutbildning. Skolan och SKF är certifierat Teknikcollege. Det säkerställer kvalitén på vår utbildning eftersom vi uppfyller en rad kriterier. En godkänd gymnasieexamen på SKF Tekniska Gymnasium om 2 800 poäng ger dig ett
Teknikcollege-diplom. Det är bra för ditt CV!

Vår utbildningsidé
Vi tror på tanken att kombinera praktiskt kunnande med teori, hela tiden varvat om vartannat. Dessutom tror vi på att man jobbar bäst tillsammans med andra. Det är där idéerna och tankarna väcks till liv och går vidare till verklighet. Därför erbjuds alla våra elever, oavsett program, högskoleförberedande kurser samt verkstadskurser och APL (praktik).

Skolans omfattande internationalisering är en viktig del av vår utbildning. Så gott som alla som önskar erbjuds att göra den långa praktiken i årskurs 3 utomlands.

Vi vill att alla våra elever ska kunna öppna dörrarna till ett jobb, högskolestudier och världen.

Vi erbjuder:

  • En utbildning av hög kvalitet som gör dig väl förberedd för att läsa vidare på högskola.
  • Arbetsplatsförlagt lärande på SKF Sverige AB – du knyter bra kontakter med arbetslivet.
  • Utlandspraktik på våren i årskurs 3 – ovärderliga erfarenheter som du har nytta av, språkligt, kulturellt och yrkesmässigt.
  • Sommarjobb mellan årskurs 2 och 3 och efter år 3 – du får pröva dina kunskaper och tjäna pengar samtidigt.
  • Arbete i små grupper och ofta projektinriktat – vi är en skola med många lärare inom en mängd olika expertområden.
  • Laptop – för att underlätta ditt lärande.
  • Träningskort på Kristinedals Träningscenter – fysisk aktivitet underlättar studierna och du mår bra!
  • Alla elever äter i SKF personalrestaurang där det finns olika rätter att välja mellan. Vällagat, variationsrikt och gott.

Camilla Alenäs, rektor
031-3371959
förnamn.efternamn@skf.com