Om individuella val

val
Alla elever på gymnasiet ska läsa individuella val – i år 1, år 2 och år 3. Vi har tagit fram en rutin för individuellt val samt hur du går tillväga om du vill ändra ditt val. Inför valtiden, omkring v 45 och 15, träffar klassledare berörda klasser för att presentera vilka kurser som erbjuds samt ge information om meritpoäng och behörighetskrav vid fortsatta studier. Språkvalen ligger i början av år 1 och under vårterminen i år 1 och 2. Årsplan och blanketter hittar du här nedan.

Kursändring förändring i IUP

Valblankett språk åk 1 och 2

Årsplan för elevernas val T-klass AM

Årsplan för elevernas val Y-klass AM

Valblankett åk 3