Ledighetsansökan

Vi vill först upplysa om att all ledighet försvårar elevens skolarbete. Lärandet på SKF Tekniska Gymnasium innefattar ofta olika typer av gemensamma aktiviteter som kräver varje deltagares engagemang.

Vi ber därför er vårdnadshavare att vara återhållsamma med att begära ledighet för era ungdomar under terminstid. Vid begäran om ledighet ska skriftlig ansökan alltid lämnas till klassledare. Ansökan ska vara påskriven av vårdnadshavare då eleven är under 18 år. Eleven ansvarar själv för att ta igen de moment som missats vid ledigheten. Ledighet upp till fem dagar per läsår beslutas av klassledare. Sex dagar eller fler beslutas av rektor i samråd med klassledare.

Blankett för ledighetsansökan:

Ladda hem: Ledighetsansokan (1)