Ledighetsansökan

Vi vill först upplysa om att all ledighet försvårar elevens skolarbete. Lärandet på SKF Tekniska Gymnasium innefattar ofta olika typer av gemensamma aktiviteter som kräver varje deltagares engagemang. All ledighet från undervisningen måste på förhand godkännas av respektive klassledare. Vid ledighet längre än fem dagar krävs också rektors godkännande.

Vi ber därför er vårdnadshavare att vara återhållsamma med att begära ledighet för era ungdomar under terminstid. Vid begäran om ledighet ska skriftlig ansökan alltid lämnas till klassledare. Ansökan ska vara påskriven av vårdnadshavare då eleven är under 18 år. Eleven ansvarar själv för att ta igen de moment som missats vid ledigheten.

Ansökan om korttidsledighet lämnas till klassledare om möjligt en vecka i förväg. Vid längre ledighet skall ansökan lämnas minst en månad i förväg.

Blankett för ledighetsansökan: Ledighetsansokan