APL under våren 2016

Kort om APL:

Vi på STG erbjuder våra elever 18 veckors APL (ArbetsPlatsförlagt Lärande) ute på SKF:s fabriker.

Detta för att förankra flera av våra produktionstekniska ämnen i praktiken, något som vi vet underlättar inlärningen för eleverna samtidigt som det ger dem ett bra kontaktnär inför sommarjobb för våra elever.

APL är något som är obligatoriskt för det Industriteknsika programmet (15 veckor), men något som vi även har lagt in i Teknikpårogrammet då vi och SKF anser att det är väldigt viktigt.

Under årskurs 2 är nio veckor förlagda på Göteborgsfabriken och fördelas mellan klassisk produktion och någon av alla spännande stödfunktioner på fabrikerna.

Under årskurs 3 erbjuds även utlandspraktik under nio veckor, främst lokaliserad på SKF:s fabriker runt om i Europa.

Självklart är det möjligt att göra denna praktik i Sverige, men denna utlandspraktik är något som brukar vara väldigt uppskattat bland våra elever.

Årskurs 2: Vecka 4 – 7 (25 jan – 19 feb)

Årskurs 3:  Vecka 7 – 15 (15 feb – 15 april)