Vårterminen 2021 är i gång!

Vi fortsätter tillsvidare med distanslektioner enligt schema men också en del praktiska lektioner och prov som sker på plats i skolan.

Vi vill tacka er för att ni har hjälpt till att hålla vår skola smittfri under höstterminen 2020 och hoppas på ett fortsatt bra samarbete. Fortsätt håll era ungdomar hemma vid minsta symtom och testa dem innan de kommer tillbaka till skolan.

Med vänliga hälsningar,
All personal på SKF Tekniska Gymnasium