Gränslöst Lärande vid Världskulturmuséet i Göteborg

Den 9 maj genomfördes konferensen Gränslöst Lärande vid Världskulturmuséet i Göteborg där bland annat elever från SKF Tekniska Gymnasium redovisade sina erfarenheter från årets utlandspraktik för elever och lärare från partnerskolor samt inbjudna gäster från SKF och de andra skolornas ägarbolag.

Eftersom skolan ansökt om och beviljats finansiering från EU:s projekt Erasmus+ kan skolans alla elever ansöka om att genomföra sin sista APL-period vid någon av SKFs fabriker utomlands. Alla elever får under praktiken besök av en eller två lärare från skolan hemma för att kolla att allt är ok och att lärandemålen uppnås.

I år har STG haft totalt 16 elever på APL utomlands. Fyra elever har gjort APL vid SKF Schweinfurt där de arbetat med underhåll och kvalité på olika avdelningar. Vid SKF Clevedon, som tillhör SKF Aerospace och producerar delar till bland annat flygindustrin, har två elever drivit varsitt mindre projekt inom MHS respektive kvalité. De fyra elever som varit i Luton har också drivit mindre FMEA-projekt vilket varit mycket uppskattat. Ytterligare fyra elever har gjort APL vid SKF Poznan där de arbetat i olika produktionskanaler. De två elever som praktiserat vid SKF Dalian gjorde först 5 veckors praktik på Teknik- och processutveckling och presenterade sina kunskaper om riskbedömningar och maskinsäkerhet vid ankomsten till Dalian där de sedan under fyra veckor praktiserade i olika kanaler i de två fabrikerna.

Vill du veta mer om SKF Tekniska Gymnasium eller möjligheten till utlandspraktik, kontakta Ulrika Wiklander, Internationell koordinator eller Camilla Alenäs, Rektor.