Hälsningar från våra utlandspraktikanter i Kina – Antonia och Måns

Redo för fabriken
Hot pot i förbjudna staden
Kamrat Mao
Förbjudna staden med nyfunna vänner
Mötesplats tågcentralen i Beijing
Laddad skolaula i Dalian inför presentation