Kemi med Ulrika – en fredag på skolan

Under fredagens kemilektion om syra-bas kollade vi svavelsyras förmåga att reagera med brännbart material.
Vi gjorde kol av socker och svavelsyra och passade på att introducera begreppen oxiderande och exoterma reaktioner som vi kommer att ta upp igen senare i kursen.