Åk 1 gör en insamling till FN-projektet Flicka

Under hösten arbetar klass 1922 och läraren Simon Jonsson med bland annat demokrati, argumentationsteknik och mediakunskap i ämnena samhällskunskap och svenska.

Hittills har insamlingen kommit upp i 3075:-. Hjälp gärna till att nå målet 5000:- innan insamlingen avslutas den 29 nov.
(Länk till insamlingen: https://egeninsamling.fn.se/fundraisers/skf-tekniska-gymnasium-for-projekt-flicka)

För att uppmärksamma FN-dagen har man valt att göra en insamling till FN:s projekt Flicka:

”Kvinnor och flickor i Etiopien utsätts för allvarlig diskriminering. Två stora problem är kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. I många fall ses könsstympning som en förutsättning för äktenskap. FN:s befolkningsfond, UNFPA arbetar i ett integrerat program för att stoppa dessa övergrepp på flickor. Med hjälp av stöd från Svenska FN-förbundet drivs projektet i Afarregionen. Där gifts så många som hälften av alla flickor bort, och över 90 procent av alla kvinnor är könsstympade. Målet är att samhällena i regionen ska överge barnäktenskap och kvinnlig könsstympning så att flickor ska kunna få en bättre chans att kontrollera sina kroppar, sina liv och sin framtid.”

Parallellt med att man startat insamlingen studerar klassen flickors situation utifrån perspektivet demokrati och hur människorättsorganisationers arbete tolkas i mediesammanhang.