Kvasarer & Fissioner

Studiebesök med tvåor och treor 1 juni 2017.
Coola Råö – https://www.chalmers.se/sv/centrum/oso/Sidor/default.aspx
Spännande Ringhals – https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/