Louise resa

Låt oss stolt presentera Louise, en före detta elev på skolan, här är hennes resa efter studenten:

Mitt namn är Louise och jag är 28 år.
Jag tog examen från SKF Tekniska Gymnasium 2009 och arbetade därefter i produktionen på SKF fram till och med 2016.
I dagsläget är jag Teamleader på Caterpillar, med ansvar för El och Hydraulik monteringen på företaget.
På min väg hit har jag studerat 2 år Produktionsutveckling på GTC och sedan 2 år Ledarskap i Tillverkningsindustrin på Montico.

När jag ser tillbaka på min studietid på STG är de starkaste faktorerna  bredden på utbildningen och kopplingen mellan teori och praktik.
Att man fick praktiskt applicera de kunskaper man läste in gjorde att det var lättare att förstå hur man kunde använda teknikerna och även utveckla dessa.
Utbildningen gav en bred bas för att kunna utvecklas i den riktning man önskar. Inte bara att man har kompetens för att arbeta i produktion inom industriella företag utan också att kunna bygga på kunskaperna inom flertalet områden. I mitt fall blev utvecklingen inom produktionsledning och ledarskap.

Tack Louise!