Silver i Ungdoms-SM i CNC-svarvning

Grattis till silvret Lukas och Carl! Bra kämpat!

Under vecka 46, 2019 pågick tävlingen där två elever från åk 3 deltog. Åtta lag gjorde upp om titeln att bli svenska ungdomsmästare i CNC-svarvning och tävlingen bestod av ritningsläsning, programmering, maskinkörning och mätning. Deltagarna skulle efter en ritning programmera en CNC-styrd svarv och producera detaljer som sedan poängsattes efter mått inom toleranser. Felsökning och andra teoretiska inslag fanns med under tävlingarna.