Sök SKF Tekniska Gymnasium!

Programblad Industritekniskaprogrammet

Programblad Teknikprogrammet

 

 

 

 

 

Några snabba om gymnasietvalet:

  • Ansökan är öppen 10 december 2019 och fram till den 3 februari 2020
  • Preliminär antagning är klar den 16 april 2020
  • Ändringar av ansökan med SYVs hjälp fram till 1 juni 2020
  • Besked om slutgiltig antagning lämnas den 25 juni 2020
  • Elever loggar in på www.indra2.se för att se och svara på sitt antagningsbesked,
    svar senast 9 juli kl.12.00 2020
  • Reservantagningen pågår 5/8 – 3/9 kl 16.00
  • Från 3 september tar gymnasieskolorna över ansvaret för antagning till eventuellt lediga platser

Göteborgsregionens Gymnasieantagning gör antagning till samtliga fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen