Globala möten på skolan

Skolan har haft besök från Polen i hela fyra dagar.
Gästerna kom från SKF fabriken i Poznan samt den skolan som SKF har ett samarbete med i staden. Gästerna har fått ta del av vår verksamhet samt besök på SKF.
Delegationen bestod av lärare, några tidigare elever som nu jobbar på SKF samt handledare vilka kommer att ta emot våra elever när de är på utlandspraktik. Skolan