Redovisning av utlandspraktik (APL) på Världskulturmuseet, Göteborg

Fredagen 10 maj redovisade vår avgångsklass från SKF Tekniska Gymnasium tillsammans med elever från våra partnerskolor Perstorp och GTG  sina upplevelser och erfarenheter från utlandspraktik. Eleverna har bland annat varit i Indien, Kina, England, Tyskland och Polen.