”Vårt industriella program på SKFs Tekniska Gymnasium – helt rätt för framtidens behov”


Saxat ur SKF Interna tidning Insidans (nummer 5 2018) ledare. SKF Sveriges VD och landschef Gunilla Nilsson uttrycker det så här: ”Men satsningarna på digital produktion och mjukvaruutveckling innebär också utmaningar att hantera behoven av ny kompetens. Som jag tidigare pratat om i mina ledare kommer inriktning och innehåll i nuvarande och framtida yrkesroller att förändras. Och den trenden ser inte bara vi. I en nyligen publicerad studie från Teknikföretagen anger tre av fyra svenska företag att de påverkas av svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Vi jobbar inom en rad områden för att säkerställa vår förmåga att behålla vår konkurrenskraft i framtiden. Inte minst är inriktningen på vårt industriella program på SKFs Tekniska Gymnasium helt rätt för framtidens behov inom automationsteknik, CNC, styr- och reglerteknik och trots att tekniska gymnasier generellt har svårt att få sökande, så har vi flera sökande per plats på vår skola.”