Studenten 9 juni 2017 – tider

student
Cirkatider 9 juni 2017

09:30             Studenterna kommer till skolan för frukost

10:30             Studenterna fotograferas

11:00             Forum (en trappa ner från skolan) – här är föräldrar och anhöriga välkomna!

11:05-
11:50             Tal, Utdelning av betyg, utmärkelser etc,

11:50           Examensceremoni, Leve Studenterna, Studentsången – Utmarsch för åhörarna

Ca 12:00      Åhörare samlas ute vid trappan till Kristinedal – Studenterna springer ut

VÄLKOMNA!