Vad är ingenjörskonst för dig?

Se vår elev Madelene berätta vad ingenjörskonst är för henne –
Youtube

Ingenjörsvetenskap enligt ECPD: den kreativa tillämpningen av vetenskapliga principer för att konstruera eller utveckla byggnader, maskiner, apparater, produktionsprocesser, eller tekniker som utnyttjar en eller flera av dessa; eller för att konstruera eller driva desamma med full kännedom om deras design; eller att förutsäga deras beteende under särskilda förutsättningar; allt med avseende på tänkt syfte, driftsekonomi och säkerhet för liv och egendom.

Under praktikperioden (APL) på SKF i Kina besökte våra elever Elin och Elsa ingenjörsmästerverket Kinesiska muren.