Välkomna till ett nytt spännande läsår!

21 Augusti 2017

åk 2+3 – 8.30 i Aulan

åk 1 – 9.00 på skolan