Våra nya elever är på plats!

Välkomna till SKF Tekniska Gymnasium klass 1922!