Vår utbildningsidé

Vi tror på tanken att kombinera praktiskt kunnande med teori, hela tiden varvat om vartannat. Dessutom tror vi på att man jobbar bäst tillsammans med andra. Det är där idéerna och tankarna väcks till liv och går vidare till verklighet.
Därför erbjuds alla våra elever, oavsett program, högskoleförberedande kurser samt verkstadskurser och APL.

Dessutom spelar skolans omfattande internationalisering en stor roll. Så gott som alla som önskar och som vill erbjuds att göra sin sista och långa praktik utomlands.
Vi vill för alla våra elever hålla dörrarna öppna till ett bra jobb, högskolestudier och världen.