Vår profil

Som vi tidigare nämnt så tror vi på tanken att kombinera praktiskt kunnande med teori, hela tiden varvat om vartannat. Dessutom tror vi på att man jobbar bäst tillsammans med andra. Det är där idéerna och tankarna väcks till liv och går vidare till verklighet.
Vi tror med andra ord att det är bra att jobba i projekt. Man tar med sig den kunskap man har till en grupp och där bidrar var och en med sina kunskaper och kreativa funderingar.
Rubriken för vår projektprofil är en hållbar utveckling. Vad är viktigare för unga människor idag än det? Profilen löper som en grön tråd genom utbildningens tre år och heter Sustainable Future eller SF rätt och slätt.
Tanken är att alla elever ska veta hur de kan bidra till en bättre värld genom den kunskap de får hos oss. Man behöver veta mer om hur energifrågorna har blivit så centrala för en hållbar framtid. Det finns ett historiskt perspektiv, ett nutida och det mest spännande – det framtida! Det som vi alla är med och skapar på olika sätt. Vi vill att våra elever ska bli medvetna och hållbara.
Här spelar skolans omfattande internationalisering en stor roll. Så gott som alla som önskar och som vill erbjuds att göra sin sista och långa praktik utomlands. Några av de arbetsuppgifter som eleverna har med sig handlar om SF. Hur jobbar man med de frågorna i andra länder? Hur resonerar ungdomarna där om de här frågorna?
Alla kurser som ges på vår skola innehåller någonting som har med hållbarhet att göra. Alla våra lärare kan berätta utifrån sitt perspektiv om hur just deras ämne berör det här området. Men varje år så får eleverna dessutom jobba i projekt kring hållbarhet i SF och det kan se lite annorlunda ut år från år beroende på vilka ämnen och lärare som är involverade.

 

Läs gärna mer i denna artikel ur tidningen Lagerbladet:

Artikel från Lagerbladet