Currently browsing author

Webmaster, Page 2

Student 5 juni 2020!

Tider för studentveckan! tisdag 2 juni: Studentmiddag på Slottsviken för avgångsklassen fredag 5 juni: 11:00 Studentavslutning för studenter och anhöriga i …

Utlandspraktik i England

Tidigare elever Serok och Halil, gjorde sin praktik på SKF Clevedon. Utlandspraktiken innebär förutom arbete också att våra elever ibland …

Friluftsdag

På friluftsdagen 10 januari 2020 testade några av våra elever på curling. Roligt och ganska svårt!

Sök SKF Tekniska Gymnasium!

Programblad Industritekniskaprogrammet Programblad Teknikprogrammet           Några snabba om gymnasietvalet: Ansökan är öppen 10 december 2019 och …